دانلود کار تحقیقی بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مى‏گردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مى‏باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مى‏باشد، مى‏توان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.

فهرست مطالب

چکیده
واژگان کلیدى: اختلاس ، رکن قانونى ، جرم ،
مقدمه
فصل اول
ماهیت ارکان جرم اختلاس
مبحث اول: ارکان جرم اختلاس
گفتار اول : رکن قانونى
گفتار دوم : رکن مادى
مبحث دوم : تحقق رکن مادى جرم اختلاس
گفتار اول: سمت مرتکب
بند اول:
بند دوم:
گفتار دوم: اختلاس از شرکتهاى سهامى غیر دولتى
نتیجه‏گیرى:
فصل دوم
موضوع و متعلق جرم اختلاس
مبحث اول : تصاحب
گفتار اول : مقایسه برداشت و تصاحب
گفتار دوم : سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت
مبحث دوم : موضوع و متعلق جرم اختلاس
گفتار اول : شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول
گفتار دوم : شمول و یا عدم شمول جرم اختلاس
گفتار سوم: سپرده شدن اموال یا اشیاء
نتیجه ‏گیرى از مبحث دوم :
مبحث‏ سوم: رکن معنوى
گفتار اول : وقوع جرم و سوء نیت و یا اتلاف عمدى
گفتار دوم : بررسى مقایسه‏اى
نتیجه‏ گیرى
منابع و مآخذ

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

  فرمت:ورد

تعداد صحفه:۵8


 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید