دانلود کار تحقیقی بررسی عسر حرج زوجه در فقه حقوق

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
چکیده
مقدمه    ۱
واژگان کلیدی    ۱
فصل اول: جایگاه عسر و حرج در قانون    ۳
مبحث اول: عسر و حرج    ۴
گفتار اول: تعریف    ۵
گفتار دوم: مبانی    ۵
مبحث دوم: محدوده قاعده عسر و حرج    ۸
گفتار اول: شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰    ۱۵
فصل دوم: قاعده نفی عسر و حرج    ۲۹
مبحث اول: قاعده نفی عسر و حرج    ۳۰
گفتار اول: مفهوم قاعده    ۳۰
بند اول: دلایل قاعده نفی عسر و حرج    ۳۱
بند دوم: رابطه قاعده نفی عسر و حرج با سایر احکام شرع
بند سوم: چگونگی جمع بین قاعده نفی عسروحرج وتکالیف ثابت شده درشرع:
۳۳
۳۵
بند چهارم: برخی از خصوصیات قاعده نفی عسر و حرج    ۳۷
بند پنجم: مصادیق و موارد کاربرد قاعده نفی عسر و حرج    ۳۹
گفتار دوم: نقد و تحلیلی بر تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی    ۴۶
نتیجه گیری    ۵۸
منابع    ۶۰

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۶۰

 


 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید