دانلود کار تحقیقی جدید ايا معتاد مريض است

از زمان پیدایش و آفرینش انسان بر روی کره زمین و شکل گیری نخستین گروههای انسانی انسان ها به بعضی مواد اعتیاد و وابستگی هایی داشته و دارند.
که با توجه به اعصار مختلف فرق می کند ولی در هر صورتی باعث صدمه های جسمی و روحی بر شخص معتاد شده است که تاکنون همین صدمه ها وجود دارد.
پیشینه استعمال و ترویج مواد مخدر در تاریخ ایران به درستی روشن نیست ولی در برخی نوشته ها آمده است با یورش اعراب به ایران ترویج افیون و تریاک از زبان یونانی به زبان عربی و فارسی راه یافته است. در اوستا از گیاه کانابیس(شاهدانه) به عنوان ماده بی حس کننده یاد شده است ولی ایرانیان در دوران باستان به مواد مخدر معتاد نبوده اند (دانش،۲۶۸ : ۱۳۶۹).
در دوران فرمان روایی صفویان کاربرد نادرست مواد مخدر گسترش یافت و مصرف تریاک و حشیش و شراب به گونه ای بالا گرفت که تولید داخلی تامین کننده نیاز مصرف کنندگان نبود برای نخستین بار شاه  تهماسب صفوی همزمان با ترک اعتیاد خود مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر در ایران را آغاز کرد و با وجود مبارزات سنگین با اعتیاد در آن دوران مصرف مواد مخدر گسترش یافت.

فهرست

مقدمه:    ۱

فصل اول : کلیات و تعاریف    ۳
بیان مسأله:    ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق:    ۵
مبحث اول کلیات     ۶
پیشگفتار     ۶
گفتار اول تحلیل موضوع:    ۶
تاریخچه مواد مخدر     ۸
گفتار دوم : اعتیاد جرم یا بیماری:    ۱۰
گفتار سوم : عوامل مهم تأثیر‌‌گذار در بروز اعتیاد       ۱۰
بند اول : محیط طبیعی و جغرافیا:
بند دوم : محیط اجتماعی:
بند سوم : محیط‌های دوستی و گروه همسالان:
بند چهارم : محیط آموزشی:    ۱۱
بند پنجم : محیط‌های اجباری:
بند ششم : در دسترس بودن    ۱۴
بند هفتم : عوامل روحی و روانی     ۱۵
بند هشتم : دردهای جسمانی    ۱۶
گفتار سوم : اعتیاد معضل اجتماعی     ۱۷
مبحث دوم : تعاریف     ۱۹
گفتار اول : تعریف اعتیاد     ۱۹
گفتار دوم :‌جرم چیست مجرم کیست؟     ۲۰
فصل دوم :  مصادیق و تشریح    ۲۲
مبحث اول :اعتیاد جرم یا بیماری    ۲۳
گفتار اول : آیا اعتیاد یک بیماری است ؟    ۲۳
گفتار دوم :‌چه افرادی مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند؟    ۲۳
گفتار سوم : اعتیاد به مواد مخدرچیست ؟    ۲۴
گفتار چهارم : آیا اعتیاد به مواد مخدر قابل درمان است؟    ۲۵
گفتار پنجم : آیا برای درمان اعتیاد روش های گوناگونی وجود دارد؟    ۲۶
گفتار ششم : درمان های روانی چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است ؟    ۲۶
گفتار هفتم : آیا خانواده و محیط بیمار در درمان اعتیاد نقش دارند؟

گفتار هشتم : آیا به راستی اعتیاد قابل درمان است ؟    ۲۸
گفتار نهم : بهترین راه درمان اعتیاد به مواد مخدر کدام است؟    ۲۸
مبحث دوم : بررسی دلایل افزایش جرم در جامعه     ۲۹
گفتار اول : رشد نزولی جرایم
گفتار دوم :  عناوین مجرمانه     ۳۰

گفتار سوم : مجرم بیمار است یا …    ۳۳
گفتار چهارم : پیشگیری از بیماری    ۳۴
آموزش نوعی پیشگیری است    ۳۸
خانواده هم فراموش می کند    ۳۹
گفتار پنجم : کار و حاشیه نشینی    ۴۰
گفتار ششم :  معتاد بیمار است یا مجرم؟     ۴۶
چاره کار چیست؟    ۴۶
نتیجه‌گیری:    ۵۷
منابع     ۶۰

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۶۰

 

 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید