دانلود پایان نامه کیفر خواست سند قضایی

در حقوق ایران ، کیفر خواست ادعانامه دادستان از دادگاه است که مهمترین ماهیت آن را باید تقاضای محاکمه متهم در دادگاه دانست ، نه درخواست کیفر از دادگاه و حتی اعلام جرم . در کیفر خواست حسب نوع  جرم ، اتهام یا اتهاماتی متوجه  متهم است که باید همراه با طرح اسباب اتهام و دلائل  مثبته باشد ، با لحاظ توصیف  جرم ارتکابی متهم در صلاحیت  دادگاه است و دادگاه ممکن است نوع جرم  ارتکابی را در کیفر خواست تغییر دهد دادستان هم مجاز است در جلسات دادرسی بر خلاف نوع جرم  توصیف  شده در کیفرخواست ، با همان اسباب و دلائل  مربوطه نظر بر توصیف  نوع جرم دیگری داشته باشد ، به همین خاطر  ،ماهیت دیگر کیفر خواست را ، صرف نظر از بیان نوع جرم  توصیف شده در آن اید ایراد اتهام دانست . در حقوق ایران  ، دادستان می تواند در کیفر خواست معافیت  از بعض و در موارد استثنایی کل مجازات را از دادگاه درخواست کند ، و منعی در این خصوص نیست ولی در این صورت لازم است همه موجبات این معافیت را در کیفر خواست بگنجاند .کیفر خواست به موجب قانون ممکن است دارای آثار تبعی باشد به این معنی  که همراه با صدور  آن محدودیت هایی برای متهم به وجود آورد .


کلید واژگان : کیفر خواست ، محاکمه ، اتهام ،تخفیف ، دادستان

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان
۱-بیان مسئله
۲- اهمیت مسئله
۳- سوال تحقیق
۴- فرضیه
۵- روش تحقیق
۶- پیشینه علمی
بخش نخست : کلیات
فصل نخست: دادسرا
مبحث نخست : قبل از انقلاب
مبحث دوم: بعد از انقلاب
مبحث سوم :   مقامات دادسرا
گفتار نخست : دادستان
گفتار سوم : دادیار
گفتار چهارم : بازپرس
فصل دوم : مفهوم شناسی
مبحث نخست: کیفرخواست
گفتار نخست: کیفرخواست در ق. ا.م.ج.۱۲۹۰
گفتار دوم : کیفرخواست در ق. ا.ق.ت.د.ع.ا ۱۳۸۱
گفتار سوم : ویژگی های مشترک کیفرخواست در قوانین ۱۲۹۰و ۱۳۸۱
مبحث دوم : تعریف کیفرخواست و انواع ان در حقوق ایران و کشورهای مختلف
گفتار نخست: تعریف کیفرخواست
گفتار دوم : کیفرخواست کتبی
گفتار سوم: کیفرخواست سری
گفتار چهارم : کیفرخواست ابتدای
گفتار پنجم : کیفرخواست تکمیلی
گفتار ششم: کیفرخواست نهایی
گفتار هفتم : کیفرخواست خصوصی
گفتار هشتم : کیفرخواست واقعی
فصل سوم : مبانی تنظیم کیفرخواست
مبحث نخست : کیفرخواست، چکیده تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم : کیفرخواست ؛ افتتاح کننده دعوا در دادگاه
بخش دوم :   شرایط شکلی کیفرخواست
فصل نخست : مندرجات عام کیفرخواست
مبحث نخست: تنظیم به زبان رسمی کشور
مبحث دوم : عنوان کیفرخواست
مبحث سوم : امضای کیفرخواست
مبحث چهارم : تاریخ صدور کیفرخواست
مبحث پنجم : درج شماره در کیفرخواست
فصل دوم: مندرجات خاص کیفرخواست
مبحث نخست:   مشخصات فردی متهم
گفتار نخست : نام و نام خانوادگی
گفتار دوم: سن متهم
گفتار سوم: شغل متهم
گفتار چهارم : ویژگی های شخصیتی متهم
مبحث دوم : نوع قرار تأمین
مبحث سوم : نوع اتهام
مبحث چهارم : دلایل اتهام
مبحث پنجم: مواد قانونی مورد استناد
مبحث ششم : سابقه محکومیت کیفری
مبحث هفتم : تاریخ ارتکاب جرم
مبحث هشتم : محل وقوع جرم
فصل چهارم:   مندرجات اختیاری کیفرخواست
مبحث نخست :   ضرر و زیان ناشی از جرم
مبحث دوم : شرح شخصیت   متهم و اقدامات تأمینی
مبحث سوم: شرح جزییات جرم
مبحث چهارم: کیفیات مشدد
مبحث پنجم : تقاضای تخفیف
مبحث ششم: تنظیم در برگ چاپی مخصوص
مبحث هفتم : درج نژاد یا انگیزه نژادی
مبحث هشتم :   درج مذهب یا انگیزه مذهبی
مبحث نهم: عرف و عادت
مبحث دهم : توصیف مال
بخش سوم :   رسیدگی به کیفرخواست دردادگاه
فصل نخست: تشریفات رسیدگی به کیفرخواست
مبحث نخست :   اختیارات دادگاه برای ثبت   کیفرخواست
گفتار نخست: بررسی کیفر خواست توسط دادگاه
گفتار دوم : ثبت کیفرخواست
گفتار سوم: اطلاع از مفاد کیفرخواست
گفتار چهارم : ابلاغ کیفرخواست
مبحث دوم : اختیارات دادستان پس از ثبت کیفرخواست
گفتار نخست: اصلاح   کیفرخواست
گفتار دوم :   استرداد کیفرخواست
مبحث سوم: دفاع دادستان از کیفرخواست دردادگاه
مبحث چهارم : اقدامات دادگاه برای رسیدگی ماهوی به کیفر خواست
گفتار نخست : ترتیب رسیدگی دادگاه به کیفرخواست
گفتار دوم: اختلاف بین دادسرا و دادگاه در محتویات کیفرخواست
فصل پنجم : آثار کیفرخواست
مبحث نخست : اثر ماهوی کیفرخواست ؛ تقاضای محاکمه
مبحث دوم : آثارر تبعی کیفرخواست
مبحث سوم : ایراد اتهام
گفتار نخست : اتهامات مستلزم صدور کیفرخواست
گفتار دوم :   اتهامات متفاوت در یک کیفرخواست
بند نخست : اتهامات دو یا چند متهم در یک کیفرخواست
بند دوم : متهمان متعدد در فقرات جداگانه در یک کیفرخواست
بند سوم:   جرایم مجزا در فقرات متفاوت در یک کیفرخواست
نتیجه و پیشنهاد
 منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:30۰۰۰تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:۱۸۰


 

 

 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید