کار تحقیقی بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی

آنچه در علم حقوق به آن پدیده جنایی  می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است.

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» معروف است.
برای تحلیل و بررسی قابلیت ایجاد قتل عمدی با ترک فعل ، ترک فعل ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مجرد ترک فعل ، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی ( مثبت ) و ترک فعل مسبوقی به وجود قرارداد ( تعهد ) . در قسم اول بدون تردید تارک را نمی توان قاتل به شمار آورد . در قسم دوم تارک ، قاتل است و در صورت وجود ضوابط قتل عمدی ، قاتل عمدی هم محسوب می شود . اما در قسم سوم اختلاف است .

 

فهرست مطالب
عنوان
بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی
مقدمه
فصل اول : کلیات و تعاریف
مبحث اول :  تعاریف
گفتار اول : تعریف قتل و خودکشی از منظر قانون
گفتار دوم : اجزای عنصر مادی جرم
گفتار سوم : فعل مرتکب :
گفتار چهارم ترک فعل :
مبحث دوم  : کلیات
گفتار اول :  جرم فعل یا ترک فعل
گفتار دوم : عوامل پدید آورنده پدیده جنائی
گفتار سوم : شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)
فصل دوم بررسی مصادیق ترک فعل در قتل عمدی
مبحث اول : ترک فعل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
گفتار اول : رفتار مادی جرم
گفتار دوم : سوءنیت در قتل عمدی
مبحث دوم : تشریح مصادیق ترک فعل در قتل عمد
گفتار اول : جرم مستمر و ترک فعل
گفتاردوم : فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر
گفتار سوم : ترک فعل قتل در صورت صدمات ناشی از رانندگی
گفتار چهارم : قتل ناشی از دفاع مشروع
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

  فرمت:ورد

تعداد صفحه:۵۱


 

 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید