دانلود کار تحقیقی ترک انفاق

ترک انفاق بعنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و مجازاتی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
حسب مقررات این ماده: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه زن اشعار می دارد، «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.» همچنین ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی در تعریف نفقه اقارب آورده است: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.»
حال با عنایت به تعریفی که حسب مقررات قانون مدنی از نفقه در این مقدمه بعمل آمد؛ ذیلاً ترک انفاق را از حیث جزایی و مقررات قانون مجازات اسلامی بررسی می نمائیم

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه

مقدمه:     ۱
فصل اول کلیات و تعاریف    ۲
مبحث اول : کلیات     ۳
شرایط تحقق بزه ترک انفاق
۳
گفتار اول : تمکن و استطاعت مالی منفق    ۳
گفتار دوم :  تمکین زوجه    ۵
گفتار سوم  :  افراد واجب النفقه    ۹
گفتار چهارم :  اثر قرار داد خصوصی بر بزه ترک انفاق    ۱۲
مبحث دوم : تعاریف     ۱۵
گفتار اول : تعریف انفاق:    ۱۵
گفتار دوم : مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق)    ۱۵
گفتار سوم : تعریف نفقه     ۱۶
فصل دوم : جرم ترک انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن    ۲۰
مبحث اول :‌ بررسى وصف کیفرى ترک انفاق:    ۲۸
گفتار اول : سابقه تاریخى:    ۲۸
گفتار دوم  : تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع    ۳۱
گفتار سوم : تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:    ۳۴
گفتار چهارم : ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت ارادی، مثبت حرج زوجه است رای اصراری دیوان عالی کشور*     ۳۵
مبحث دوم :  مصادیق جرم ترک انفاق     ۴۳
گفتار چهارم : رفتار زوج مصداق عسر و حرج زوجه نیست    ۴۳
گفتاردوم  : مصادیق عسر و حرج وابسته به عرف است    ۴۵
گفتار سوم : عزیمت زوج از یک شهر به شهری دیگر حق زوج است    ۴۵
گفتار چهارم  : نفقه زن۴۵
نتیجه گیری     ۴۹

منابع     ۵۰

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۵۰

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید