گسل‌های ایران

 

گسل‌ها عبارت از شکستگی‌هایی هستند که در آنها ، سنگهای طرفین صفحه شکستگی ، به موازات این صفحه لغزش پیدا می‌کنند و به کمک همین مشخصه ، می‌توان آنها را ازدرزه‌هاتشخیص داد. لغزش گسل‌ها در انواع مختلف متفاوت است. از چند میلیمتر تا چندین کیلومتر تغییر می‌کند.

در بعضی موارد ، یک گسله به صورت مجزا دیده می‌شود ولی در پاره‌ای حالات ،چندین گسله موازی و نزدیک به هم دیده می‌شوند که به نام منطقه گسله نامیده می‌شوند. گاهی نیز بدون این که یک شکستگی مشخص در سنگها دیده ‌شود،سنگهانسبت به هم تغییر مکان می‌یابند که منطقه بین آنها ، به نام منطقه برش موسوم است.

 

فهرست مطالب

مقدمه.

مشخصه‌های گسله‌ها

تقسیم‌بندی گسلها

نشانه‌های شناسایی گسل‌ها

گسلهای با روند تقریبی شرقی – غربی..

گسل البرز (A)

گسل آبیک – فیروزکوه (AF)

گسل سمنان (S)

گسلهای البرز غربی و آذربایجان.

گسل تبریز (T)

گسل آستارا (A)

گسل ارومیه (R)

گسلهای ایران مرکزی..

گسل ترود (Tr)

گسل میامی (My)

گسل درونه (گسل بزرگ کویر (D)

گسل قم – زفره (QZ)

گسل دهشیر – بافت (Db)

گسل پشت بادام (P)

گسل کلمرد (Km)

گسل‌های شرق و جنوب شرقی ایران.

گسل هریرود (H)

گسل نهبندان (Nb)

گسل نایبند (N)

گسل بشاگرد (B)

گسل‌های زاگرس

گسل زاگرس (Z)

گسل کازرون (Kz)

گسل میناب (M)

مشخصات جغرافیایی گسل زاگرس

تاریخچه

ویژگیهای تکتونیکی

مکانیسم گسل

مشخصات گسل تبریز.

سن گسل تبریز.

فعالیت لرزه

 

فرمت : ورد

تعداد صفحات:31

قیمت : 10000 تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید