admin1362farppp

کار تحقیقی فساد اداری و راههای پیشگیری از ان

با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. …

ادامه نوشته »

کار تحقیقی مسئولیت كیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی

دخالت افراد متعدد در تحقق پدیده مجرمانه مطبوعاتی (نویسنده، صاحب امتیاز، مدیر مسوول، سردبیر، خبرنگار و … باعث پیچیدگی موضوع مسوولیت كیفری (مباشرت، شركت و معاونت) در حقوق ایران شده است. به علاوه حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی جهت احراز تقصیر متهم و نیز تعدد مراجع قضایی در كشور (دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت) و …

ادامه نوشته »

کار تحقیقی تأثیر رسانه بر جرائم منافی عفت

با توجه به اهمیت فوق العاده نقش گسترده رسانه ها در زندگی امرروزی بشر از پس از جنگ جهانی اول ، این مقاله درصدد است تا به بررسی نقش رسانه ها در جرائم منافی عفت بپردازد.با استفاده از روش کتابخانه ای ، اطلاعات و داده های مورد نیاز گردآوری شده است.یافته های این تحقیق نشان میدهد که اگر برنامه های …

ادامه نوشته »

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال آپارتمان نشینان است و درعین حال تشویقی برای افراد است که چنین محل ومکانی را برای سکونت اختیارگزینند . یکی ازمسائل مهم دراین قانون، این است که قسمتی ازآپارتمان‌ها بایستی مشترک و متعلق به همه مالکین واحدها باشد وقسمتی هم اختصاصی که برای هرواحد مقرر …

ادامه نوشته »

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

  هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری …

ادامه نوشته »

دانلود پایان نامه کیفر خواست سند قضایی

در حقوق ایران ، کیفر خواست ادعانامه دادستان از دادگاه است که مهمترین ماهیت آن را باید تقاضای محاکمه متهم در دادگاه دانست ، نه درخواست کیفر از دادگاه و حتی اعلام جرم . در کیفر خواست حسب نوع  جرم ، اتهام یا اتهاماتی متوجه  متهم است که باید همراه با طرح اسباب اتهام و دلائل  مثبته باشد ، با …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مقایسه بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی در نیمرخ های جهت گیری

شادکامی  نام اصطلاح علمی است که برای ارزیابی فرد از زندگی شان بکار می رود افراد می توانند زندگی شان را بصورت قضاوت کلی (مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندی) یا به صورت ارزیابی از حیطه های خاص زندگی شان مانند ازدواج یا کار یا احساسات هیجانی اخیر خود را در رابطه با آنچه برای شان رخ داده است …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله اجرای یک برنامه پیشگیری از چاقی در مدرسه برای نوجوانان در معرض خطر

شیوع چاقی و عدم فعالیت جسمی در دورۀ کودکی و خطرات توأم با آنها برای سلامت فرد باعث شده است تا مدارس ، پیشگام دستور جلسۀ بهداشت همگانی باشند . داشتن یک سبک زندگی سالم ( پرهیز از پرخوری و داشتن تحرک جسمی یا PA ) ، توانایی زیادی برای کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی و سایر بیماری …

ادامه نوشته »

دانلود پروژه امار بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی

وضوع مورد مطالعه : بررسی وزن دانش آموزان دوره ابتدائی                                          جامعه : دانش آموزان دوره ا بتدائی نمونه : یکی از مدارس منطقه آموزش و پرورش انداز ه نمونه : ۴۰ طریقه بدست آوردن داده ها: استفاده ازداده های ازپیش تهیه شده وانجام آزمایش فهرست مطالب   منابع آماری درایران چگونگی تولید آمارهای مختلف سر شماری آمارگیری نمونه ای نحوه …

ادامه نوشته »

دانلود کارتحقیقی اثرات ماهواره و اینترنت بر دین گریزی

همانطور که می‌دانیم دین اشاره به پرستش دسته جمعی خدا، خدایان را در زمان‌های معین و در مکان‌های ثابت است که در رفتار مذهبی، انسان‌ها وسایل ماوراءالطبیعه را (به عنوان مثال حمد و ستایش و قربانی کردن و غیره) در کوشش برای بدست آوردن هدف‌های ماوراءالطبیعه‌ای به کار می‌گیرند دین به شیوه‌های گوناگون، با رهائی از رنج، همچون بسیاری از …

ادامه نوشته »