ناموفق

شما از انجام تراکنش منصرف شده اید. . . یا خرید شما ناموفق بوده
مشتری گرامی متاسفانه پرداخت شما با موفقیت انجام نشد.
مشترک گرامی، در صورت کسر وجه از حساب شما، مبلغ مذبور، حداکثر طی 72 ساعت به حساب شما واریز میگردد در غیر این صورت جهت پیگیری موضوع با مرکز تماس بانک مربوطه تماس حاصل فرمایید.