تاثیر شخصیت بزهکار در مجازات

موضوع جرم همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است؛ واکنش مردم در قبال جرم به صورت مجازات شدید و بی‌رحمانه بوده است و مسئولیت هم امری گروهی و اجتماعی بوده است.با گذشت قرنها مکتب کلاسیک تئوری «اراده آزاد» را مطرح کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم سبب رفتار ضد اجتماعی او شده است. بنابراین نظریه مجرم مرتکب جرم می‌شود چون اراده خودش او را به ارتکاب جرم وامی‌دارد.

این عقیده ایمان مردم را به لزوم تلافی عینی و انتقام و تحمیل مجازاتهای سنگین تقویت می‌کرد هر چند پیروان مکتب کلاسیک مبتلایان به جنون و اطفال را که فاقد اراده و مسئولیت بودند از مجازات معاف دانسته امّا شخصیت مجرم را به کلی نادیده گرفته و هیچگونه تفاوتی میان افراد ناقص العقل و شخص سالم قائل نبودند تا اینکه در اواخر قرن 18 سزار بکاریا به شدت علیه مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی که به مجرمین تحمیل می‌شد انتقاد کرد.لازم به ذکر است که شرع مقدس اسلام در قرن ششم میلادی مسئولیت شخص مجرم آن هم بشرط دارا بودن عقل، بلوغ و اختیار را مورد توجه قرار داده است.این عقاید بشر دوستانه سبب شدند از شدت مجازاتها کاسته شود و زمینه را برای عقیده پرقدرتی پدید آورد و به مفهوم بزهکاری جنبه و شکل جدیدی داد.

تا اینکه پیشرفت علم روان‌شناسی و روان‌پزشکی موجب تشخیص انواع اختلالات روانی و شخصیتی گردید و در نتیجه محققین این علوم جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می‌شود تلقی می‌نمایند و عدم تعادل روانی به نظر روان‌شناسان باعث اختلالات شخصیتی افراد شده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد. این فرضیه نیاز دارد که با تحقیقات علمی ثابت یا رد شود لذا در این مختصر رابطه اختلالات جرم با شخصیت بررسی می‌گردد. امید آنکه مقبول واقع گردد.

مقدمه

بیان سوالات و فرضیه‌ها

سؤالات

فرضیه‌ها

فصل اول

كليات و تعاريف

مبحث اول : شخصیت

گفتار اول: تعریف شخصیت

بند اول : از دیدگاه مکتب تحققی

بند دوم : از دیدگاه جرم‌شناسان

بند سوم : تعریف روان‌شناسی شخصیت

گفتار دوم: شخصیت از دیدگاه اسلام

بند اول : تعریف شخصیت

بند دوم: عناصر تشکیل دهنده شخصیت

بند سوم : اقسام شاکله شخصیت

گفتار سوم : شخصیت سالم

گفتار چهارم : شخصیت نابهنجار

مبحث دوم: اختلالات شخصیت

گفتار اول : تقسیم‌بندی اختلالات شخصیت

نظریه بنیادی جامعه‌شناسی

فصل دوم

نقش شخصيت مجرم در حقوق ايران

مبحث اول : عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

گفتار اول : عوامل شخصی

بند اول : وراثت

بند دوم : هوش

بند سوم : غدد درونریز

بند چهارم : ‌بدن

گفتار دوم: عوامل خانوادگی

بند اول : مادر

بند دوم : پدر

بند سوم : وضع زندگی خانوادگی

بند چهارم : وضع اجتماعی

گفتار سوم: عوامل اجتماعی

مبحث سوم : روانشناسی جزایی

گفتار اول : شخصيت و رابطه آن با جرم

گفتار دوم : راه های کسب شخصیت براي مجرم

گفتار سوم :بزه دیده شناسی زنان

زنان به مثابه سیبل بزهكاران برای ارتكاب جرم

گفتار چهارم : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی ـ تقنینی ایران

نظام قضایی

نظام قانونی

فصل سوم

تحلیل داده‌های آماری

تحليل داده هاي آماري

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مأخذ

 

فرمت :ورد

فایل خریداری شده بلافاصله بعد از خرید آماده دانلود می باشد و یک نسخه از آن هم به ایمیل شما ارسال میشود

 

320,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …