دانلود مقاله اجرای یک برنامه پیشگیری از چاقی در مدرسه برای نوجوانان در معرض خطر

شیوع چاقی و عدم فعالیت جسمی در دورۀ کودکی و خطرات توأم با آنها برای سلامت فرد باعث شده است تا مدارس ، پیشگام دستور جلسۀ بهداشت همگانی باشند . داشتن یک سبک زندگی سالم ( پرهیز از پرخوری و داشتن تحرک جسمی یا PA ) ، توانایی زیادی برای کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی و سایر بیماری ها و حفظ یا بهبود وضعیت زندگی یک کودک دارد . اجرای اقدامات ممکن است به خاطر محدودیت ها در مدارس و وجود یک سری جنبه های اجتماعی مخالف یک سبک زندگی سالم ، یک نبرد سخت باشد . ارائۀ مواد غذایی نا سالم و موانع بازدارندۀ PA ( افراد را نسبت به PA دلسرد می کنند ) به کودکان و نوجوانان در جامعه  ،هم این کار را سخت تر می کنند . در نتیجه ، کودکان و نوجوانان ” غذای زیادی می خورند اما مواد مورد نیاز بدن خود را دریافت نمی کنند ” و بسیاری از آنها در سطوح حداقل که برای سلامت آنها مفید است ، هم فعالیت جسمی ندارند.

 

فهرست مطالب

 

مقدمه
سوء  تعبیر های چاقی و پیامد های آن در محیط های فعالیت جسمی
کاهش بدنامی ، چارچوب های نظری سوء تعبیر چاقی
سرزنش کردن ( تخصیص سرزنش )
تخریب رفتار های کلیشه ای منفی
افزایش آگاهی
شرایط اجتماعی
اسلوب شناسی و مسیر های آتی
نتایج

منابع

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


قیمت کار تحقیقی:۶۰۰۰تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:۳۳


 

60,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …