دانلود کارتحقیقی اثرات ماهواره و اینترنت بر دین گریزی

همانطور که می‌دانیم دین اشاره به پرستش دسته جمعی خدا، خدایان را در زمان‌های معین و در مکان‌های ثابت است که در رفتار مذهبی، انسان‌ها وسایل ماوراءالطبیعه را (به عنوان مثال حمد و ستایش و قربانی کردن و غیره) در کوشش برای بدست آوردن هدف‌های ماوراءالطبیعه‌ای به کار می‌گیرند دین به شیوه‌های گوناگون، با رهائی از رنج، همچون بسیاری از مذاهب شرقی با عرفان، ارتباط شخص با ذات احدیت سروکار دارد و امروزه نمی‌توان دنیایی بدون خدا را تصور نمود و دینی که در سطح اندیشه‌ها، تفکر علمی انسان به طور شدید بر شیوه‌های درک و برخورد با جهانیان تأثیر گذاشته است.تصور کلی در مورد ادیان و مخصوصاً اسلام اینگونه است که رو به زوال است در حالی که براساس شواهد روز به روز بر تعداد مسلمانان افزوده می‌شود. اما در مورد اینکه جوانان به مقوله دین با چه دیدی نگاه می‌کنند مورد بحث است. با توجه به نحوة تبلیغ دین و شعایر دینی در نزد جوانان به نظر می‌رسد نوعی سرماخوردگی یا سخت بودن مناسک دینی برای جوانان بوجود آمده است که حتی به ساده‌ترین اصول اولیه و واجبات اسلامی که به نوعی می‌توان گفت پایه و اساس اسلام هستند، عمل نمی‌کنند. همیشه به دید اجبار به دین نگاه می‌کنند و می‌گویند که دین ادعا دارد این کار را بکن، آن کار را نکن.

اگر انجام دهی به جهنم می‌روی و اگر انجام ندهی بهشتی است و سایر موارد.در این پژوهش سعی بر این است که در مورد علل دین‌گریزی جوانان و راه‌کارهای پیشگیری از آن بحث شود که چگونه و چه شرایطی باعث بروز اینگونه مسائل شده است و چرا جوانان با وجود خانواده‌ای مذهبی، محیط مذهبی، رسانه‌هایی که در سایه دین فعالیت می‌کنند، مراسمات مذهبی خاص و غیره بازهم به مناسک دینی خود کمتر پایبند هستند و با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران ضروری است که در مورد این مسئله که به نوعی می‌توان گفت یکی از موضوعات روز کشور ماست، پژوهشی انجام داد. به دلیل اینکه کشور ما به پایه دین اسلام بنا شده و دین یکی از نهادهای غالب محسوب می‌شود ولی کارایی و عملکرد مناسبی که باید در میان نسل جوان داشته باشد را ندارد و مبلغان دینی و صاحبان نظریات دینی در پی این هستند که بتوانند با پژوهش و شناسایی نقاط ضعف و قوت جوانان آنها را در امر دین یاری رسانند که این تلاش‌ها و کوشش‌ها از گذشته تا به حال با صور گوناگون انجام شده است تا این خلع نسل جوان پر شود و سعی شود که نسلی پاک و دیندار در جهت شکوفایی جوانان در زندگی فردی و اجتماعی حاصل شود.

 

در این پژوهش سعی شده است براساس یکی از مشکلات و دغده‌های فکری جوانان در مورد دین دست به پژوهش ببریم  و تأثیر ماهواره و اینترنت بر دین گریزی جوانان را بررسی نمائیم که چرا در دوران کنونی جوان از دین گریزان است و عوامل مؤثر بر آن کدامند و این عوامل چگونه بر جوانان تأثیرگذار هستند و آیا می‌توان دین‌گریزی جوانان را با همان شیوه‌های سنتی و تبلیغی دین برطرف ساخت یا نیازمند شیوه‌های سنتی و تبلیغی دین برطرف ساخت یا نیازمند شیوه‌های نوین در معرفی دین هستیم که بوسیله روش‌های مختلف پژوهشی به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دین‌گریزی جوانان بپردازیم که در این پژوهش از روش کاربردی و نوع کمی و تحلیل محتوائی پرسش استفاده شده است از نظریات جامعه‌شناسانی چون مارکس، وبر و دورکیم سود جسته و از تحقیقات و مقالات در زمینه شناسائی عوامل اصلی دین‌گریزی جوانان استفاده شده است که عواملی از قبیل تعلیم و تربیت، عوامل روان‌شناختی (ضعف معرفتی، برداشت غلط از دین، احساس محدودیت نسبت به دین، فقدان الگوهای مناسب، برخوردهای افراطی و تند، عدم ارضای نیازها) و عوامل جامعه‌شناختی (خانواده، گروه‌های دوستان و صمیمی، سران حکومت) و بحران هویت جوانان و جهانی شدن یا دهکدة جهانی و تبلیغات و تهدید و وعدة پول و مقام یا تطمیع و … می‌باشد.

همچنین برای جلوگیری از دین‌گریزی جوانان راه‌کارهایی تهیه و ارائه شده است از قبیل مشاوره، عملیاتی کردن دین، اصلاح و تغییر شناخت‌های قبلی از دین، شناخت جوان امروزی و تبلیغ مبلغین متناسب با نیازهای جوان امروزی، خانواده، مربیان، رسانه‌های جمعی مساجد و … می‌باشند که هر کدام به نوبة خود می‌توانند در پیش‌گیری از دین‌گریزی جوانان تأثیرگذار باشند.

 

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات    
مقدمه
اهمیت و ضرورت
بیان مسأله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیات تحقیق
متغیر های تحقیق
متغیر های مستقل
متغیر های وابسته
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق   
ادبیات تحقیق
پیشینه تحقیق
مبانی نظری
مرور نظریات مرتبط
نظریه مارکس
نظریه دورکیم
نظریه ماکس وبر
فصل سوم : چارچوب روش شناسی   
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
علت انتخاب جوانان به عنوان جامعه آماری
علت انتخاب نمونه و روش نمونه گیری
ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات
محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

  فرمت:ورد

تعداد صحفه:۴۸


 

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …