دانلود کارتحقیقی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

این تحقیق به بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع  در فقه و حقوق ایران می پردازد که شامل دو فصل می باشد  فصل اول : کلیات و تعاریف   مبحث اول تعاریف مبحث دوم : تعاریف  و در ادامه و در فصل دوم  به تشریح احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع می پردازد که شامل سه مبحث می باشد . مبحث اول : تلقیح مصنوعی  و در مبحث دوم : احکام فقهی و حقوقی متولد از زنا و تفخیذ گفتار اول – کودک متولد از زنا  و مبحث سوم- آثار نسب ناشی از زنا  می پردازد . و در نهایت به نتیجه گیری می پردازد . کودکان نامشروع در اثر روابط نامشروع به وجود می آیند آنچه مسلم است روابط نامشروع که از آن کودک متکون می شود بر دو قسم است : زنا وتماس زن ومرد نامحرم که دراثر آن ، زن حامله شود وکودکی به دنیا بیاید مانند تفخیذ کودکانی که از راه تلقیخ صناعی و یا انتقال جنین به وجود می آیند کودکان نامشروع نیستند. اگر مردی با زنی زنا کند و از او پسری متولدشود و سپس با آن ازدواج نماید پسر دیگری با نکاح صحیح از او متولد شود پسر بزرگتر چون ناشی از زناست حبوه به او نمی رسد ولی قضای نمازهای فوت شده پدر بر او واجب می شود زیرا که او فرزند شرعی و عرفی و لغوی او محسوب می شود.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه

چکیده
مقدمه
۱
فصل اول : کلیات و تعاریف      ۲
مبحث اول :‌ کلیات     ۳
گفتار اول : احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع ۰     ۳
بند اول – احکام حقوق مدنی    ۳
بند دوم : احکام حقوق جزاء    ۳
گفتار دوم : ماهیت وطی به شبهه     ۴
بند اول : وطی در حال مستی     ۵
بند دوم : اقسام وطی به شبهه     ۶
مبحث دوم : تعاریف     ۷
گفتار اول :‌ کودکان نامشروع     ۷
گفتار دوم : وطی به شبهه با محارم     ۹
فصل دوم : تشریح احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع    ۱۳
مبحث اول : تلقیح مصنوعی     ۱۴
گفتار اول : تلقیح صناعی وانتقال جنین     ۱۹
گفتار دوم : انتقال جنین     ۲۱
مبحث دوم : احکام فقهی و حقوقی متولد از زنا و تفخیذ گفتار اول – کودک متولد از زنا     ۲۲
بند اول :  نسب کودک ناشی از زنا     ۲۲
گفتار دوم :  اثبات نسب پدری ولدالزنا     ۲۷
گفتار سوم : شرایط الحاق ولد به زانی     ۳۱
مبحث سوم- آثار نسب ناشی از زنا     ۳۳
گفتار اول :‌احکام فقهی و حقوقی آثار نسب ناشی از زنا    ۳۳
بند اول :‌ اسلام ولدالزنا     ۳۳
بند دوم :  توراث     ۳۵
بند سوم :  محرمیت وازدواج     ۳۶
بند چهارم :  حضانت و ولایت     ۳۸
بند پنجم : نفقه     ۳۹
گفتار دوم :  احکام حقوق جزای ناشی از زنا     ۴۳
بند اول :  اسقاط جنین ناشی از زنا،:     ۴۳
بند دوم :  قصاص قاتل ولدالزنا    ۴۳
بند سوم : قصاص زانی    ۴۵
نتیجه گیری     ۴۸
منابع:     ۵۳

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۵۳

230,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …