دانلود کار تحقیقی جدید خودکشی

آنچه در این تحقیق آمده است شرحی بسیار اجمالی در مورد خودکشی و علل آن می باشد. دراین تحقیق برآن بودیم تا درابتدا تعریف مختصری ازخودکشی ،علل آن وراه های پیشگیری از خودکشی را ارائه دهیم
نظریات جامعه شناسان را بررسی کنیم و سرانجام نگاهی اجمالی به پدیده ی خودکشی درایران داشته باشیم و به همین منظورمطالب را به دوبخش نظری خودکشی و  بررسی تجربی خودکشی تقسیم کردیم .
در این کار تحقیقی به بررسی خودکشی از دیدگاه فقه و حقوق کیفری پرداخته شده است که حاوی دو فصل می باشد در فصل اول به کلیاتی در مورد خودکشی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده و در فصل دوم به بررسی خودکشی در حقوق جزا و کیفری پرداخته شده است.

بنابراین خودکشی مهم‌ترین نوع خشونت تغییر شکل داده شده است. در این نوع از خشونت، فرد مرتکب به جای این که دیگران را مورد حمله و تعرض قرار دهد، به زندگی و حیات خود حمله کرده و به آن خاتمه می‌بخشد.
عمل خودکشی مختص به زمان حاضر نبوده و از دوره‌های بسیار قدیم وجود داشته است؛ اما آنچه که تازگی دارد گـسـترش و افزایش تعداد خودکشی‌ها می‌باشد. آمارهای انتشار یافته در مورد خودکشی‌ها کامل نبوده و آن طور که باید تعداد واقعی خودکشی‌ها را نشان نمی‌دهد.

 

فهرست  مطالب
عنوان                                                                                      
چکیده:
مقدمه:
روش تحقیق:
اهمیت موضوع:
اهداف تحقیق
فرضیات و سئوالات تحقیق
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: کلیات
گفتار اول: خودکشی
بند اول: تعریف خودکشی
بند دوم: رفتار های قبل ازخودکشی
بند سوم: شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی
گفتار دوم: اهداف خودکشی
گفتار سوم:  علل خودکشی
گفتار چهارم: بررسی انگیزه های خودکشی
مبحث دوم:  خودکشی در ایران
گفتار اول: علل خودکشی در ایران
گفتار دوم: رابطه خودکشی با سن- جنس
گفتار سوم: زنان و خودکشی
فصل دوم: خودکشی در حقوق کیفری ایران
مبحث اول: بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی‌
گفتار اول: خودکشی از دیدگاه قرآن کریم(کتاب)
گفتار دوم: خودکشی از دیدگاه احادیث، اخبار و روایات (سنت)
گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه فقها (اجماع)
گفتار چهارم: ضمانت اجرای ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام‌
بند اول: جنایت بر خود به صورت عمد:
بند دوم: جنایت بر خود به صورت غیرعمد:
گفتار پنجم: اکراه بر خودکشی‌
مبحث دوم: بررسی خودکشی از دیدگاه حقوق کیفری (جزا)
گفتاراول: خودکشی از دیدگاه تاریخ حقوق کیفری‌
گفتار دوم: خودکشی از دیدگاه حقوق جزای تطبیقی‌
گفتار سوم: خودکشی از دیدگاه حقوق جزای ایران‌
نتیجه‌گیری‌
منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

  فرمت:ورد

تعداد صحفه:75


 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …