دانلود کار تحقیقی حقوق خانواده

حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.

اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند .گرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند.

فصل اول

چکیده

مقدمه

طرح مسأله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم حقوق خانواده

مبحث اول:خانواده

گفتار اول: مقصود از حقوق خانواده

گفتاردوم: مسائل خانواده در منابع جدید

گفتار سوم: گجنبه‌های دیگر حقوق خانواده

مبحث دوم:حقوق متقابل زن و شوهر

گفتار اول: حقوق زن بر شوهر

بنداول : تهيه لوازم زندگى

بنددوم: مباشرت

بندسوم: خوش اخلاقى

بندچهارم: احترام

بندپنجم: آراستگى

بندششم: محبت

محبث سوم: حقوق شوهر بر زن

گفتار اول:تمكين

گفتاردوم: اطاعت

نتيجه بحث

منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:18000تومان

 فرمت:ورد

تعداد صحفه:22


 

 

 

 

180,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …