دانلود کار تحقیقی قتل در حال مستی

شناخت فلسفه احکام اسلامى از موضوعاتى است که هم در امکان و هم در ضرورت آن بحث‏هاى زیادى وجود دارد. آیا براى انسان راهى براى درک و شناخت فلسفه احکام وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آیا آن راه صرفاً بیان و تبیین خود شارع است یا این‏که عقل انسان هم مستقلاً مى‏تواند به درک مبانى احکام و اهداف شارع نایل شود یا احیاناً راهى مرکب از بیان شارع به همراه تحلیل عقلانى آن در این زمینه وجود دارد؟ به فرض این که راهى به سوى درک اهداف شارع در قانون‏گذارى وجود داشته باشد، آیا بحث و بررسى و طى کردن این راه ضرورت دارد یا یک بحث بى ثمر و فاقد هر گونه کاربُرد علمى و عملى است؟  معنای پایه‌ برای واژه‌ی قصاص از مصدر «قصّ » ghassa) ) است. اما واژه‌ی «قص» در یک تقسیم بندی کلی و متناسب با نوع گسترش این واژه در باب‌های دیگر، به دو معنای ظاهرا متفاوت آمده است. یکی به معنای پی‌گیری کردن، نقل خبر، آشکار کردن ماجرایی برای دیگران با جزئیات آن به‌گونه‌ای شفاف  ، تعقیب کردن واقعه‌ای را لحظه به لحظه برای آگاهی یافتن و به آگاهی رسانیدن . دوم به‌معنای بریدن، قطع کردن و چیدن است .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                        صفحه
مقدمه    ۱
فصل اول کلــیات     ۲
مبحث اول  : مستی     ۳
گفتار اول :مستی    ۳
گفتار دوم : مستی در ادیان    ۳
گفتار سوم : مستی در حقوق  ایران    ۴
گفتار چهارم : حالت‌های عمومی مستی در اثر الکل :    ۵
مبحث دوم : قصاص     ۶
گفتار اول : مفهوم قصاص    ۶
گفتار دوم  : مفهوم فلسفه قصاص    ۷
گفتار سوم : قصاص  فقه        ۹
گفتار چهارم : قصاص در شریعت     ۹
گفتار پنجم : قصاص در قرآن    ۱۲
گفتار ششم   : ادله اثبات قصاص    ۱۴
تئورى سزادهى    ۱۴
بند اول :  اقرار     ۱۴
بند دوم :  شهادت     ۱۷
بند سوم :  قسامه     ۲۰
بند چهارم :  علم قاضى     ۲۳
فصل دوم تشریح مصادیق قتل در حال مستی    ۲۴
مبحث اول : تشریل در حال مستی در قانون مجازات اسلامی     ۲۵
گفتار اول : ماده ی ۵۳  و ۲۲۴ح قت قانون مجازات اسلامی :     ۲۵
بند اول : ماده ی ۵۳ قانون مجازات اسلامی     ۲۵
بند دوم : ماده ی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی     ۲۵
گفتار  دوم : مراحل و آثار الکلیسم    ۲۶
گفتار سوم : انواع مستی و تأثیر آنها بر رفع مسئولیت کیفری
بند اول : مستی اتفاقی     ۲۸
بند دوم :  مستی مزمن     ۲۹
بند سوم : مستی تعمدی     ۲۹
بند چهارم : مستی خشک     ۲۹
مبحث دوم : اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : شقوق مختلف ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی:
بند اول :  قتل فرزند از سوی پدر یا جد پدری
بند دوم :  قتل دیوانه توسط عاقل    ۳۲
بند سوم :  قتل توسط دیوانه یا نابالغ؛
بند چهارم :  قتل توسط فرد مست مسلوب‌الاختیار    ۳۳
مبحث سوم : بی احتیاطی ، اشتباه و رابطه با قتل در حال مستی     ۳۴
گفتار اول : بی احتیاطی    ۳۴
گفتار دوم : اشتباه در قصد     ۳۸
مبحث چهارم : مجازات قاتل مست     ۴۱
گفتار اول :  مست نبودن قاتل    ۴۱
ح) عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى    ۴۵
نتیجه گیری     ۴۹
منابع :     ۵۰
توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۵۰

 

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …