فساد اداری و راههای پیش گیری از آن

با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی بعنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد.یكی از عوامل مهمی كه نشان می‌دهد چرا فساد اداری از میان نمی‌رود و منشأ فساد آن چیست رابطه نظام اقتصادی و اجتماعی با فساد اداری است. در جامعه‌ای كه نیروی محرك آن پول است، پول و تلاش برای به دست آوردن آن عامل تعیین كننده موفقیت در كسب و كار و رفاه شخصی و معیار ارزشیابی فرد در جامعه است. در واقع قدرت سیاسی نیز در این جامعه بر اساس پول قرار دارد.در جامعه مانند جامعه ما كه در آن یك بخش خصوصی و یك بخش بزرگ دولتی و منابع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد و بخش دولتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی (تولید و توزیع) فعالیت می‌كند رقابت برای بدست آوردن و تصاحب منابع هم از سوی اعضای بروكراسی (به صورت كسب حقوق و امتیازات بیشتر، رانت خواری، سوء استفاده مالی و اختلاس وجوه دولتی) به وجود می‌آید و هم از سوی بعضی گروههای ذینفع خارج از بروكراسی (برای بدست آوردن امتیازات دولتی، وام‌ها، كمك‌ها، سفارشات و … به منظور كسب سود). برای این منظور صاحبان مؤسسات اقتصادی، شركت‌ها و سازمانهای بخش خصوصی علاقمندند تماس‌ها و ارتباطات غیر رسمی نزدیك با مقامات رسمی در رده‌های بالای دستگاه اداری موقعیت تصمیم‌گیر برقرار كنند زیرا این مقامات می‌توانند سفارشهای سود آوری به آنها بدهند و به اصطلاح قراردادهای «نان و آب دار» به آنها ببندند و یا امتیازات انحصاری، وام و سایر كمك‌های دولتی به آنها اعطا كنند. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است (فاضلی, 1388, ص. 5). امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نمي شناسد، همان طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي و سطح توسعه يافتگي، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و بویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند. متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

 

چکیده
فصل اول: مقدمه
1-1-          مقدمه
1-2-          بیان مساله
1-3-          اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
1-4-          اهداف تحقیق
1-5-          سوال های تحقیق
1-6-           فرضیه های تحقیق
1-7-          ادبیات و پیشینه ی تحقیق
1-8-          روش تحقیق
فصل دوم: کلیات و تعاریف
مبحث نخست: فساد اداری
گفتار نخست:پیشینه تاریخی فساد اداری در ساختار اداری امروز ایران
گفتار دوم: فساد اداری در ساختار اداری جدید ایران

گفتار سوم: عوامل اصلي شكل‌گيري فساد اداري

گفتار چهارم: بررسی اثرات فساد اداری و مالی در جامعه

فصل سوم: بررسی نقش فرهنگ سازماني مطلوب در جهت پيشگيري از بروز پديده‌اي نامطلوب به نام فساد اداري
مقدمه
مبحث نخست: رشاء و ارتشاء:
مبحث دوم: عنصر رواني رشاء و ارتشاء
مبحث سوم: فرهنگ سازماني
گفتار نخست:كاركردهاي فرهنگ سازماني:
گفتار دوم: تأکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان راه حل مسئله
مبحث چهارم: علل بروز فساد اداري
مبحث پنجم: پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری

راهکار ها و پیشنهاد های مقابله با فساد

منابع و مآخذ

الف : منابع فارسی
ب: منابع غیر فارسی

 


تعداد صفحات:46

فرمت:ورد

قیمت:21000 تومان

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …