معیارهای انتخاب مدیران آموزشی و رابطه آن با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی

هدف از تحقیق حاضر بررسی معیارهای انتخاب مدیران آموزشی و رابطه آن با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی بود . در این پژوهش از سه گروه تحقیق به عمل آمد نخست از دید مسئولین آموزش و پرورش شهرستان ممسنی که در انتصاب مدیران دخیل بودند. معیارهای این افراد مورد بررسی قرار گرفت سپس از خود مدیران و سپس از مدیرانی که تحت مدیریت مدیران مورد بحث به آموزش اشتغال داشتند . تحت لوزم به ذکر است هر روز ابزار تحقیق در مقیاس پنج گزینه ای میکرت طراحی شده است که از  اتان نوسان داشت همین گفته شد که مجموع امتیازات به هر پرسشنامه با تقسیم برتعداد سولات تبدیل به میانگین وزنی شد وکلیه تحلیلهای آماری با استفاده ازهمین میانگین انجام شد . لذا در مقیاس در ابزار سنجش اثر بخشی میانگین ۵ به معنای اثر بخشی خیلی زیاد . میانگین ۴ به معنای اثر بخشی زیاد و یک و به منهای اثر بخشی خیلی کم است.

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سئوالات تحقیق
تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۱- دیدگاههای مختلف درباره اثر بخشی
۲- مدلهای اثر بخشی
۳- خصوصیات یک مدیر اثر بخش و موفق از دیدگاه صاحبنظران
۴- فرایند انتصاب مدیران آموزشی
۵- پیشینه تحقیقات انجام شده
۶- تحقیقات انجام در رابطه با اثر بخشی مدیران
۷- تحقیقات انجام شده در رابطه  با معیارهای انتخاب
فصل سوم : روش تحقیق
۱- روش تحقیق
۲- جامعه آماری
۳- روش نمونه گیری ونمونه آماری
۴- روش جمع آوری اطلاعات
۵- روش تجزیه و تحلیل
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
و تفسیر مطالب جمع آوری شده بوسیله کامپیوتر
فصل پنجم : نتیجه گیری

توجه: داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمل شما ارسال میگردد.

 

فرمت:ورد

حجم فایل:۵۰۰kb

 

150,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …