پایان نامه مقایسه سرسختی روانشناختی هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس در دانش آموزان عادی و دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت در شهر ممسنی

بی شک اینترنت پیشتاز انقلاب صنعتی جدید است، رشد روزافزون اینترنت اهمیت و فواید غیرانکاری دارد. امروزه استفاده از اینترنت جزء سبک زندگی دانش آموزان شده است و در زمینه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاربردهای فراوان اینترنت و جذابیت‌های آن در سال‌های اخیر باعث ظهور پدیده‌ای با عنوان اعتیاد به اینترنت شده است. اعتیاد به اینترنت و جذابیت های آن در سال های اخیر باعث ظهور پدیده ای به نام «اعتیاد به اینترنت  » شده است . اعتیاد به اینترنت با عباراتی نظیر اختلال ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت یا استفاده نامعقول و بیمار گونه از اینترنت تعریف می شود . گاهی از این اختلال با عنوان « اختلال اعتیاد به اینترنت » یا « اعتیاد مجازی » نیز نام برده می شود . اعتیاد به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ ، هرزه نگاری و قمار آنلاین است که می تواند زمینه تخریب سلامت روابط ، احساسات و در نهایت روح و روان افراد را فراهم نماید ( فلاح مهنه، ۱۳۸۶) .


رابطه بین شخصیت و اعتیاد رابطه‌ای متقابل است. یعنی اینکه فرد به علت وضع خاص شخصیتی، نیازها، شکست‌ها، ناتوانی در برخورد با مسائل، ناکامی در زندگی، عدم ثبات عاطفی و مواردی مانند آن به اعتیاد روی می‌آورد و اعتیاد نیز به نوبه خود موجب از بین رفتن انسجام روانی و هیجانی شخص شده و بدین ترتیب بین اعتیاد و شخصیت دور باطلی ایجاد می‌شود که مبارزه با آن مستلزم تغییر شرایط بیرونی و درونی، یعنی ایجاد اراده محکم و قوی است (احمدوند، ۱۳۷۴). اعتیاد به اینترنت علایمی شبیه سایر اعتیادها دارد ( سرخوشی، افزایش نیاز و میزان استفاده ، اختلالات ذهنی ) و بر اساس معیارهای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی  (DSM-IV ) جزء اختلالات پاتولوژیک دسته بندی می شود ( شاو و بلاک  ، ۲۰۰۸ ) . اینترنت به خودی خود ابزاری بی ضرر است اما استفاده بیش از حد و نادرست از آن ، خطر اعتیاد به اینترنت را بدنبال دارد که این پدیده مشکل عمده ای را برای بهداشت روانی جامعه ایجاد کرده است ( صارمی و امید وار ، ۱۳۸۱ ) .

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی

کلید واژه:

دانش آموزان عادی, دانش آموزان دارای اعتیاد به اینترنت , سرسختی روانشناختی ،هیجان خواهی و سبک های مقابله با استرس.

 

فهرست مطالب

چکیده

 1. فصل اول
  کلیات پژوهش
  -۱-۱مقدمه
  ۱-۲-بیان مسأله
  ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
  ۱-۴-اهداف پژوهش
  ۱-۵- سوالات پژوهش
  ۱-۶- فرضیه‏های پژوهش
  ۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 2. فصل دوم
  ادبیات و پیشینه پژوهش
  ۲-۱-۱ تاریخچه اعتیاد به اینترنت
  ۲-۱-۲- طبقه بندی و ویژگی های بالینی
  ۲-۱-۲- ملاک های تشخیصی اعتیاد به اینترنت
  ۲-۱-۴- همه گیر شناسی اعتیاد به اینترنت
  ۲-۱-۵- نشانه های ( علایم خطر ) اعتیاد به اینترنت در دانشجویان
  ۲-۲- سرسختی روان‌شناختی
  ۲-۲-۲- رابطه سرسختی روان شناختی و راهبردهای مقابله با استرس
  ۲-۲-۳- سرسختی روان شناختی و متغیرهای جمعیت‌شناختی
  ۲-۳- هیجان خواهی
  ۲-۳-۱- تعریف هیجان خواهی
  ۲-۳-۲- ویژگی‌های هیجان‌خواهی
  ۲-۳-۳- هیجان‌خواهی و سوء مصرف مواد
  ۲-۳-۴- هیجان خواهی و رفتار ضد اجتماعی
  ۲-۳-۵- رابطه هیجان‌خواهی با سن و جنس
  ۲-۴- نقش استرس و مقابله در بهداشت روانی
  ۲-۴-۱- استرس
  ۲-۴-۲- مقابله با استرس
  ۲-۴-۳- نظریه‌های مقابله با استرس
  ۲-۴-۳-۱- نظریه لازاروس و فولکمن
  ۲-۴-۳-۲- نظریه مگداآرنولد
  ۲-۴-۱- راهکارهای مقابله‌ای کارآمد
  ۲-۴-۴-۱ حمایت اجتماعی
  ۲-۴-۴-۲- ویژگی‌های شخصیتی
  ۲-۴-۵- راهکارهای مقابله‌ای ناکارآمد
  ۲-۴-۵-۱- عدم درگیری رفتاری
  ۲-۴-۵-۲- عدم درگیری ذهنی
  ۲-۴-۵-۴- سرزنش خود
  ۲-۴-۵-۵- استفاده از مکانیزم‌های دفاعی
  ۲-۴-۶- مطالعات انجام شده در رابطه با متغیرهای پژوهش
  ۲-۴-۶-۱- پژوهش‌های انجام شده در ایران
  ۲-۴-۶-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
 3. فصل سوم
  روش پژوهش
  ۳-۱- روش پژوهش
  ۳-۲- جامعه آماری، نمونه مورد مشاهده و روش نمونه‌گیری
  ۳-۴- ابزارهای پژوهش
  ۳-۴-۱-پرسشنامه زمینه‌یابی دیدگاههای شخصی(PVS)
  3-4-2- مقیاس هیجان خواهی آرنت (AISS)
  3-4-3- پرسشنامه شیوه‌های مقابله با استرس موس و بلینگز
 4. فصل چهارم
  تجزیه و تحلیل آماری
  ۴- ۱- توصیف نمونه و پردازش اطلاعات به¬دست¬آمده
  جدول (۱-۴): آماره¬های توصیفی مربوط به درآمد خانوار  گروه نمونه
  جدول(۴-۲): توزیع فراوانی  گروه نمونه  بر حسب میزان تحصیلات والدین
  جدول(۴-۳): توزیع فراوانی  گروه نمونه  بر حسب محل تولد
  ۴-۲- یافته های مربوط به متغیرهای تحقیق
  ۴- ۳- ۱- نتایج مربوط به آزمون فرضیه¬های تحقیق
  جدول ۴-۴- آزمون t مستقل برای  سرسختی روان شناختی در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی
  جدول ۴-۵- آزمون t مستقل برای  هیجان خواهی در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی
 5. فصل پنجم
  بحث و نتیجه گیری
  ۵-۱- تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش
  ۵-۲- محدودیت‌های پژوهش
  ۵-۳- پیشنهادات پژوهشی
  منابع

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

 

350,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …