پدیده مخروطی شدن آب

پدیده مخروطی شدن عموما در مخازن گازی و نفتی تحت رانش ﺁب و کلاهک گازی رخ می دهد. در این پدیده ﺁب و گاز از پایین و بالای محل مشبک کاری شده وارد چاه می شود و باعث بروز مشکلاتی در درون چاه ،مخزن و تاسیسات سر چاهی می شود.مخروطی شدن آب مکانیزمی است که در آن سطح تماس آب و نفت بصورت موضعی به سمت فاصله مشبک کاری چاه حرکت می کند. مخروطی شدن آب بواسطه عدم تعادل میان نیروهای ویسکوزیته و ثقلی که مهمترین عامل تولید آب در اطراف چاه می باشد، بوجوجود می آید. در شرایطی که نیروی ویسکوزیته بزرگتر از نیروی ثقلی باشد سطح تماس سیالات بصورت مخروطی شکل به سمت دهانه چاه حرکت می کند.چنانچه چاهی با این مشکل مواجه گردید، تولید این چاه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و هزینه تولید افزاش خواهد یافت که در نتیجه عمر مفید چاه کوتاه خواهد بود.

 

صفحه

فهرست

فصل اول : مخروطی شدن آب درمخازن معمولی وشکاف دار

1

مقدمه

2

مخروطی شدن آب در مخازن معمولی

4

فیزیک پدیده مخروطی شدن

7

مخروطی شدن گاز در چاههای نفتی

8

مخروطی شدن آب درمخازن گازی

8

سیستم های آب-نفت وگاز-نفت برتولید آب

9

مخروطی شدن آب در چاه های افقی

10

مخازن شکاف دار

11

پدیده مخروطی شدن آب درمخازن شکاف دار

12

مشکلات حاصل ازپدیده مخروطی شدن

18

فصل دوم بررسی عوامل موثر بر مخروطی شدن

18

مقدمه

18

عوامل موثربرپدیده مخروطی شدن درمخازن نفتی

18

پارامترهای سیال

21

پارامترهای سنگ

24

پارامترهای مشترک سنگ وسیال

29

عوامل موثر بر پدیده مخروطی شدن درچاههای گازی

30

عوامل موثر برپدیده مخروطی شدن درمخازن شکاف دار

34

فصل سوم :روش های پیشگیری ازمخروطی شدن

34

مقدمه

34

اقدامات قبل از حفاری چاه جهت پیشگیری ازمخروطی شد ن آب

35

روش های کنترل مخروطی شدن آب درچاههای عمودی بعداز حفاری چاه

39

کنترل Water Crestingدرچاههای افقی

45

روش های کنترل تولید آب درچاههای گازی

 

 

فرمت: ورد

تعدادصفحات: 48

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …