دانلود کار تحقیقی جدید ازدواج مجدد

به نام خالق هستی که آفرینش انسان نمایشی از قدرت و حکمت اوست. او که گل آدم را با نظر عنایت خویش پرورش داد و زمین را منزلگه او ساخت و گوهر علم و معرفت را در وجود او به ودیعه نهاد، تا بار امانت الهی را با بندگی خود عاشقانه بر دوش کشد و هر لحظه با دانش خود پرده از راز هستی بردارد.
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است . در جامعه‌شناسیِ خانواده علت‌های دگرگونی‌ها و بررسی واقعیت‌های موجود مفهوم «خانواده» بررسی می‌شود. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شوددر ایران با توجه به شیعه جعفری در اسلام ازدواج به دو نحو دائم و موقت می‌تواند صورت پذیرد. در مذهب جعفری آیین اسلام این دو ازدواج در پاره‌ای از آثار با هم یکی هستند و در برخی دگر اختلاف دارند، تفاوت اصلی و جوهری ازدواج موقت با ازدواج دائم در اینست که ازدواج موقت از لحاظ حدود و قیود آزاد است، یعنی وابسته باراده و قرارداد طرفین است، حتی بودن آن نیز در حقیقت نوعی آزادی به‌طرفین میبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه
چکیده:     الف
مقدمه     ۱
فصل اول : کلیات و تعاریف    ۶
مبحث اول :  کلیات     ۷
گفتار اول : ازدواج در ادیان و مذاهب    ۷
بند اول : اسلام    ۷
بند دوم : دین بهائی    ۹
بند سوم : دین مسیح    ۹
بند چهارم : دین یهود    ۱۰
گفتاردوم :ازدواج مجدد     ۱۰
مبحث دوم : تعاریف     ۱۱
گفتار اول : تعریف ازدواج     ۱۱
گفتار دوم : ازدواج در قانون مدنی     ۱۲
فصل دوم : بررسی مصادیق ازدواج مجدد در حقوق ایران    ۱۴
مبحث اول : تشریح ازدواج مجدد در قانون حمایت از خانواده     ۱۵
گفتار اول :  ازدواج مجدد طبق ماده ۸ قانون حمایت‏خانواده‏مصوب ۱۳۵۱    ۱۵
گفتار دوم : ازدواج ‏غیر دائم زوجه با‏ زوج دیگرى و مطلقه کردن عقد نکاح     ۱۷
گفتار سوم : رسمی و عادی بودن ازدواج مجدد مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنى    ۱۹
گفتار چهارم : اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه و حق اجرای شرط ضمن عقد نکاح     ۲۰
گفتار پنجم: احراز ازدواج مجدد زوج در دادگاه  و حقوق زوجه    ۲۳
گفتارششم : الزام یا عدم الزام زوجه‏متقاضى طلاق، بر ثبوت عسر و حرج‏است    ۲۷
مبحث دوم : شرایط ازدواج مجدد     ۳۰
گفتار اول : ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول     ۳۰
گفتار دوم : نقدی بر لایحه حمایت از خانواده و تحلیل  ماده ۱۶ قانون مصوب سال ۱۳۵۳و شرایط   اختیار همسر دوم برای مرد          ۳۲
گفتار سوم : ازدواج مجدد مردان بدون اجازه‌ی همسر، جرم نیست و تعقیب کیفری برای آن در نظر گرفته نشده است    ۳۷
گفتار چهارم : قانون در موارد فریب و عدم ثبت ازدواج مجدد مجازات تعیین کرده      ۳۸
فصل سوم :  :ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسر اول      ۴۰
مبحث اول : مصادیق  تعدد زوجات
گفتار اول : ماده ۹۰۰ قانون مدنی    ۴۱
۴۵
گفتار دوم : ماده ۱۰۳۴ ق.م    ۴۶
گفتار سوم :  ماده   ۱۰۴۸ و ۱۰۴۹ ق.م    ۴۶
گفتار چهارم :  تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶    ۴۷
گفتار پنجم : تعدد زوجات در وضعیت کنونی    ۵۰
گفتار ششم : محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد    ۵۱
گفتار هفتم :  نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن در حقوق کشورهای اسلامی    ۵۲
گفتار هشتم : تعدد زوجات در حقوق فرانسه    ۵۴
مبحث دوم : شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح        ۵۵
گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:     ۵۵
گفتار دوم : دیدگاه فقهی و حقوقی این شرط     ۵۷
بند اول : تحلیل فقهی     ۵۹
بند دوم : اثر وضعی و حقوقی مخالفت مشروط علیه ( زوج) با شرط مذکور     ۶۱
نتیجه گیری ۶۴
منابع:     ۶۸

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود
قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

تعداد صحفه:۶۸

 

 

 

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …