دانلود کار تحقیقی جدید شرکت در قتل

همواره در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرایی گاه به یک نفر و گاه چندین نفر در تحقق عنوان مجرمانه مورد نظر دخالت دارند. به طور کلی زمانی عنوان شرکت در جرم قتل تحقق می یابد که بیش از یک نفر در تحقق آن دخالت نموده یا به عبارت بهتر عنصر مادی جرم قتل که هماناسلب حیات می باشد قابل استناد به بیش از یک نفر باشد که در چنین حالتی با توجه به عنوان کلی شرکت در جرم و عنوان خاص شرکت در قتل که در حقوق جزای ایران در مواد ‎۴۲ و مواد‎۲۱۲ تا ‎۲۱۸ قانون مجازات اسلامی مورد نظر قانونگذار بوده است مجازات هریک از شرکت کنندگان در قتل مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد

که با توجه به اینکه مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص است هریک از مرتکبین به مجازات قصاص محکوم می شوند. در مبنای قصاص کلیه شرکاء در قتل عمد در حقوق ایران برگرفته از آراء مشهور فقه امامیه بوده که اساس آن روایات وارده از معصوم است چرا که با توجه به ادله موجود در قصاص فقط یک نفس را می توان در مقابل یک نفس قصاص نمود. به طور کلی در اجرای مجازات قصاص باید دو اصل کلی: ‎۱- رعایت حقوق اولیاء دم ‎۲- رعایت حقوق شرکاء مراعات شود. در فقه عامه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز رای مشهور جواز قصاص قاتلین می باشد اگر چه آراء مخالفی نیز وجود دارد من جمله اینکه در مذهب حنبلی و شافعی تفاوتی اساسی در تحقق عنصر مادی با فقه امامیه وجود دارد که همان کشنده بودن هر یک از اعمال افراد به طور مستقل می باشد.

 

فهرست

چکيده

مقدمه

مبحث اول : کلیات

گفتار اول : صور شرکت در قتل و فروع آن‏ تقسیم مطالب این مبحث

گفتاردوم : اشتراک دو یا چند نفر در انجام فعل واحد نسبت به مقتول که موجب قتل گردد

مبحث دوم : انواع شركت به اميتاز عنصر مادي :

گفتار اول : شركت در فعل و شركت در نتيجه

گفتار دوم : شركت سبب و مباشر يا چند سبب و چند مباشر

گفتار سوم : شركت فاعل و نارك فعل

مبحث سوم : انواع شركت به اعتبار عنصر رواني

گفتار اول : اجتماع عمد و شبد عمد

گفتار دوم : اجتماع عمد و خطاي محض

گفتار سوم : اجتماع عمد، شبد عمد و خطاي محض

گفتار چهارم : اجتماع شبه عمد و خطاي محض

مبحث چهارم : بررسي مواد 216 و 217 ق . م. ا

گفتار اول : بررسی ماده 216

گفتاردوم : بررسی ماده 217

مجازات شركاء

نتیجه گیری

منابع

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد

تعداد صحفه:20

210,000 ریال – خرید

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …