بایگانی بلاگ

دانلود کار تحقیقی جدید بررسی خسارت معنوی

خسارت معنوی عبارت است : از خسارت وارد بر شخص و شخصیت او یا هر نوع خسارت وارد بر شخص که به طور مستقیم جنبه مالی ندارد، ‏اعم از روح،‌ جسم، اعتبار،‌احساسات و عواطف،‌ یا هر گونه زیان وارد بر اعتبار و حیثیت شغلی، خانوادگی ، اوقات و سلامت زیان دیده است. به ‏تعبیری دیگر به هر گونه خسارت وارد …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی جدید شرکت در قتل

همواره در تحقق یک جرم نظیر قتل در عملیات اجرایی گاه به یک نفر و گاه چندین نفر در تحقق عنوان مجرمانه مورد نظر دخالت دارند. به طور کلی زمانی عنوان شرکت در جرم قتل تحقق می یابد که بیش از یک نفر در تحقق آن دخالت نموده یا به عبارت بهتر عنصر مادی جرم قتل که هماناسلب حیات می …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی بررسى تطبیقى ارکان جرم اختلاس

اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏یا اشخاص دیگر، صورت مى‏گیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی حقوق خانواده

حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى …

ادامه نوشته »

کار تحقیقی بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی

آنچه در علم حقوق به آن پدیده جنایی  می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی تفکیک قوا

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی جدید تابعيت زن ايرانی

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن‌چنان …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی تخريب اثار فرهنگی

حفظ اموال تاريخي، فرهنگي كه اصطلاحا آثار باستاني ناميده مي شوند از ديرباز مورد توجه دولتها بوده و در سراسر دنيا، موضوعي براي كنوانسيونهاي متعدد قرار گرفته است. آثار به جاي مانده از گذشتگان ، ريشه در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع بشري دارند و ازطريق آنها، مي توان علل ظهور يا سقوط دولتها يا پيشرفت و عدم پيشرفت …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی تامین خواسته و تفاوت ان با دستور موقت

هدف از این پژوهش، بررسی مساله دادرسی فوری در آئین دادرسی ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل اول، کلیات،پیشینه و سیر تاریخی تدوین دادرسی فوری و سپس مفهوم دادرسی فوری مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، به درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن در دادرسی فوری …

ادامه نوشته »

دانلود کار تحقیقی قتل در حال مستی

شناخت فلسفه احکام اسلامى از موضوعاتى است که هم در امکان و هم در ضرورت آن بحث‏هاى زیادى وجود دارد. آیا براى انسان راهى براى درک و شناخت فلسفه احکام وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آیا آن راه صرفاً بیان و تبیین خود شارع است یا این‏که عقل انسان هم مستقلاً مى‏تواند به درک مبانى احکام و اهداف شارع …

ادامه نوشته »