بایگانی بلاگ

دانلود کارتحقیقی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

این تحقیق به بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع  در فقه و حقوق ایران می پردازد که شامل دو فصل می باشد  فصل اول : کلیات و تعاریف   مبحث اول تعاریف مبحث دوم : تعاریف  و در ادامه و در فصل دوم  به تشریح احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع می پردازد که شامل سه مبحث می باشد . …

ادامه نوشته »