بایگانی بلاگ

کار تحقیقی عرف در حقوق ایران

اجتماعات انسانى همواره با حقوق همراه بوده و حقوق پیش از آن که قانون‏گذارى‏به وجود آید، به صورت روابط ساده بین آدمیان و به گونه‏ى عرف و عادت، بین آنان جریان‏داشته است. عرف پدیده‏اى است اجتماعى وبیان‏گر اراده‏ى اجتماع.این پدیده (عرف)پدیده‏ى‏نوظهورى نیست که حقوق دینى بر کشف آن نایل و یا بر حقوق دینى تحمیل شده باشد.دانش فقه و حقوق …

ادامه نوشته »