بایگانی بلاگ

دانلود کار تحقیقی جدید ازدواج مجدد

به نام خالق هستی که آفرینش انسان نمایشی از قدرت و حکمت اوست. او که گل آدم را با نظر عنایت خویش پرورش داد و زمین را منزلگه او ساخت و گوهر علم و معرفت را در وجود او به ودیعه نهاد، تا بار امانت الهی را با بندگی خود عاشقانه بر دوش کشد و هر لحظه با دانش خود …

ادامه نوشته »