بایگانی بلاگ

کار تحقیقی جرم سیاسی

در حقوق جزا ، جرائم از لحاظ عناصر تشکیل دهنده آن تقسیم بندی شده اند که از ان جمله تقسیم آن به « جرائم عمومی » و « جرائم سیاسی » است ، بدین معنی که ارتکاب جرم عمومی علیه مصالح جامعه و ارتکاب جرم سیاسی همراه با اندیشه های سیاسی و به ویژه علیه زمامداران حاکم می باشد. مفهوم …

ادامه نوشته »