بایگانی بلاگ

معیارهای انتخاب مدیران آموزشی و رابطه آن با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی

هدف از تحقیق حاضر بررسی معیارهای انتخاب مدیران آموزشی و رابطه آن با اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی شهرستان ممسنی بود . در این پژوهش از سه گروه تحقیق به عمل آمد نخست از دید مسئولین آموزش و پرورش شهرستان ممسنی که در انتصاب مدیران دخیل بودند. معیارهای این افراد مورد بررسی قرار گرفت سپس از خود مدیران و سپس از …

ادامه نوشته »