بایگانی بلاگ

دانلود مقاله مقایسه بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی در نیمرخ های جهت گیری

شادکامی  نام اصطلاح علمی است که برای ارزیابی فرد از زندگی شان بکار می رود افراد می توانند زندگی شان را بصورت قضاوت کلی (مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندی) یا به صورت ارزیابی از حیطه های خاص زندگی شان مانند ازدواج یا کار یا احساسات هیجانی اخیر خود را در رابطه با آنچه برای شان رخ داده است …

ادامه نوشته »