بایگانی بلاگ

دانلود پروژه شناسائی میزان رغبت دانش آموزان دبیرستانهای متوسطه

این جهان به گونه ای خلق شده که در آن سلسله مراتب حاکم است همۀ اشیاء  وموجودات هم ردیف همه نیستند . خداوند تبارک و تعالی به لحاظ وجودی عالی ترین مرتبه قرار گرفته و عالم در پایین ترین رتبه و همین عالم است که « اسفل و السافلین » نامیده می شود . وجود سلسله مراتب در عالم هستی …

ادامه نوشته »