بایگانی بلاگ

دانلود کار تحقیقی تامین خواسته و تفاوت ان با دستور موقت

هدف از این پژوهش، بررسی مساله دادرسی فوری در آئین دادرسی ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر سه فصل است. درفصل اول، کلیات،پیشینه و سیر تاریخی تدوین دادرسی فوری و سپس مفهوم دادرسی فوری مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم، به درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن در دادرسی فوری …

ادامه نوشته »