بایگانی برچسب: آگاهی از اصل برائت

دانلود کار تحقیقی جدید اصل برائت و اثار ان در امور کیفری

اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیشتر از جنبه‌های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنّی و توأم با شک …

ادامه نوشته »