بایگانی برچسب: اثرات ماهواره بر دین گریزی

دانلود کارتحقیقی اثرات ماهواره و اینترنت بر دین گریزی

همانطور که می‌دانیم دین اشاره به پرستش دسته جمعی خدا، خدایان را در زمان‌های معین و در مکان‌های ثابت است که در رفتار مذهبی، انسان‌ها وسایل ماوراءالطبیعه را (به عنوان مثال حمد و ستایش و قربانی کردن و غیره) در کوشش برای بدست آوردن هدف‌های ماوراءالطبیعه‌ای به کار می‌گیرند دین به شیوه‌های گوناگون، با رهائی از رنج، همچون بسیاری از …

ادامه نوشته »