بایگانی برچسب: اثر قرارداد ارفاقی

دانلود کار تحقیقی اثر قرارداد ارفاقی

پیشرفتهای اقتصادی که در قرن اخیر حاصل شده است در روابط بین افراد تأثیر داشته و پیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده و اساساً کار آنان به اعتبار استوار است در نتیجه عدم دقت و ممارست یا در نتیجه حوادث و اتفاقات و یا در نتیجه سودجویی و یا زیاده …

ادامه نوشته »