بایگانی برچسب: اثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه دختر

مطالعه تاثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه دختر

در این تحقیق سعی شده است به مطالعه تاثیر انگیزه بر یادگیری دانش آموزان متوسطه  دختر در شهرستان ممسنی مورد بررسی قرار گیرد.فصل اول و دوم و سوم این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته و با تطبیق نظریه ها و روش های گوناگون تاثیر انگیزه بر یادگیری ، موضوع را مورد بررسی قرار داده است.چرا برخی از دانش …

ادامه نوشته »