بایگانی برچسب: از همپاشیدگی کانون خانواده و تاثیر آن در بزهکاری

پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس

این تحقیق به بررسی علل و عوامل بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی عشایر سیار فارس می پردازد . -هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری بوده است . -نوع تحقیق توصیفی و به روش آماری بوده است . -که جامعه آماری آن شامل گروهی از دانش آموزان پسر کلاس سوم مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس می باشد که …

ادامه نوشته »