بایگانی برچسب: انواع قوانین

پایان نامه نقش و تاثیر قانون و قانون گذاری در اطاله دادرسی

اطاله دادرسی به زعم اکثر حقوقدانان وصاحب نظران این علم،یکی از معضلات اساسی نظام قضایی ما به شمار می رود،که عوامل مختلفی می تواند در به وجود آمدن این معضل دخیل باشند. از جمله این عوامل:می توان به نقش و تاثیر قانون و قانونگذاری اشاره نمود.باید گفت که قوانین،چه قوانین ماهوی،و چه قوانین شکلی،نقش بسزایی در اطاله دادرسی ها دارند.که …

ادامه نوشته »