بایگانی برچسب: بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس

پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس

این تحقیق به بررسی علل و عوامل بزهکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی عشایر سیار فارس می پردازد . -هدف اصلی تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر بزهکاری بوده است . -نوع تحقیق توصیفی و به روش آماری بوده است . -که جامعه آماری آن شامل گروهی از دانش آموزان پسر کلاس سوم مقطع راهنمایی منطقه عشایر سیار فارس می باشد که …

ادامه نوشته »