بایگانی برچسب: پروژه بیگانگان در حقوق بین الملل

دانلود کار تحقیقی بیگانگان در حقوق بین الملل

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد . به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است ، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل …

ادامه نوشته »