دانلود کار تحقیقی جدید دیه زن و مرد در ایران

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

تعدی به حقوق دیگران پدیدای است که بشر همواره با آن مواجه بوده است و انسان برای بازداشتن افراد از تعدی به حق دیگری تاکنون تدابیر مختلف و متعددی را در پیش گرفته و آنها را تجربه کرده است. شریعت مقدس اسلام نیز راهکارهای ویژه ای را برای مقابله با این پدید ناخوشایند و بازداشتن انسانها از ورود بدان تشریع نموده است، این پایان نامه با گزینش بحث دیات به بررسی و تجزیه و تحلیل دیدگاههای مختلف فقهای شیعه با عنایت به شرایط و مقتضیات زمان پرداخته است. سیر تدوین مطالب این نوشتار به گونه ای است که ابتدا به بیان کلیاتی در خصوص موضوع دیه اعم از مفهوم و موجبات آن پرداخته و سپس بحث اینکه آیا ماهیت دیه کیفر است یا جبران خسارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               شماره صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: تعاریف
گفتار اول: تعریف دیه
بند اول: موجبات دیه
بند دوم: دیهء قتل
بند سوم: دیهء سقط جنین
گفتار دوم: دیهء اعضاء
بند اول: برخى از اعضایى که دیهء آنها دیهء قتل است
بند دوم: حکم کلى
مبحث دوم: تعریف، مقدار، مهلت و مسوول پرداخت دیه
گفتار اول: دیات
بند اول: تعریف دیه و موارد آن
بند دوم: مقدار دیه قتل نفس
بند سوم: مهلت پرداخت دیه
بند چهارم – مسوول پرداخت دیه
فصل دوم: دیه زن و مرد
مبحث اول: ماهیت دیه میان حقوقدانان
گفتار اول: بررسی ماده ۶۹۶ ق.م.ا و بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گفتار دوم: تفاوت بین زن و مرد در ق.م.ا ایران
بند اول: زمان مسؤلیت کیفری
بند دوم: شهادت زن در دادگاه
بند سوم: دیه
بند چهارم: قصاص
گفتار سوم: مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا
مبحث دوم: دیه زن و مرد
گفتار اول: آفرینش زن
بند اول: نگاهی به زن در ادوار تاریخ
بند دوم: حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی
مبحث دوم: اختلاف قصاص و دیات
گفتار اول: قصاص از نظر فقهای اهل سنت
گفتار دوم: قصاص از نظر فقهای امامیه
گفتار سوم: تفاوت دیه بین زن ومرد
گفتار چهارم: چرا دیه زن نصف دیه مرد است
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:۶۵


 

 

 

همچنین ببینید

کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال …

دیدگاهتان را بنویسید