سیمان کاری چاههای نفت و گاز با استفاده از لوله مغزی سیار

 

از ميان كليه خدماتي كه در طول حفاري يك چاه نفت يا گاز به آن داده مي شود لوله گذاري (Casing  ) و سيمانكاري ( Cementing  )را مي توان مهمترين خدمت دانست عمر چاه ، میزان توليد و مدت بهره دهي آن به مقدار وسيعي بستگي به درجه حرارت اين خدمات دارد .

در عمليات لوله گذاري چاه سخت بوسيله يك رشته لوله فولادي مخصوص پوشيده مي شود و متعاقب آن در عمليات سيمانكاري فضاي حلقوي بين لوله و ديواره چاه از يك دوغاب سيمان با تركيبات معين پر مي گردد . دوغاب سيمانی كه به اين ترتيب دالان پشت لوله ها را پر مي كند با گذشت زمان   ( معمولاً پس از چند ساعت يا چند روز ) مي بندند و سخت مي شود و سنگ سيماني حاصل چون غلافي محكم لوله هاي پوششي را در بر مي گيرد و آنها را با سازند پيوند مي دهند .

مجموعه عملياتي را كه با سيمانكاري فضاي حلقوي بين يك چاه و لوله هاي پوششي آن انجام مي شود و مقاصد فوق را بر آورده مي كند سيمانكاري نخستين مي گويند.

طبق اين تعريف سيمانكاري پشت لوله های جداري سطحي ، مياني ، عميق نيز سيمانكاري پشت لوله هاي آستري را بايد جزء سيمانكاري هاي نخستين بحساب آورد به اين ترتيب مي توان دلايل سيمانكاري چاههاي نفت يا گاز را در دو كلمه ممانعت و محافظت خلاصه نمود .

 

فهرست

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول (سیمانکاری نخستین)

تاريخچه پيدايش سيمان ………………………………………………………………………………………………………………………9

سيمانكاري نخستين …………………………………………………………………………………………………………………………….10

سيمانكاري نخستين و خواص آن …………………………………………………………………………………………………………10

قلب سيمانكاري نخستين……………………………………………………………………………………………………………………..12

مخلوط كن فواره اي………………………………………………………………………………………………………………………….12

Cementing   Head   ………………………………………………………………………………………………………………….13

زيور آلات لوله هاي جداري ……………………………………………………………………………………………………………………14

كفشك ………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

كالر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

پرگار يا سنترلايزر…………………………………………………………………………………………………………………………….16

خراشنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………16

Stop caller   ……………………………………………………………………………………………………………………………..17

Wiper plugs   ………………………………………………………………………………………………………………………….17

شستشوي چاه قبل از سيمانكاري …………………………………………………………………………………………………………18

سيمانكاري يك مرحله اي ………………………………………………………………………………………………………………..18

سيمانكاري دو مرحله اي …………………………………………………………………………………………………………………..20

سيمانكاري سه مرحله اي………………………………………………………………………………………………………………..21

استفاده از لوله مغزي سيار……………………………………………………………………………………………………………….21

دلايل استفاده از لوله مغزي سيار در حفاري ……………………………………………………………………………………….24

محدوديت ها و مشكلات لوله مغزي سيار:…………………………………………………………………………………………25

تجهيزات لازم در عمليات لوله مغزي سيار…………………………………………………………………………………………25

Injector Head………………………………………………………………………………………………………………………28

Load Cell………………………………………………………………………………………………………………………………..30

سيمان هاي كند بند  ……………………………………………………………………………….33

كلاسهاي مختلف سيمان………………………………………………………………………………………………………………..33

استحكام و تنزل استحكام …………………………………………………………………………………………………………….42

استحكام كششي …………………………………………………………………………………………………………………………43

افزودنيهاي سيمان ……………………………………………………………………………………………………………………….44

انواع افزودنيهاي سيمان ………………………………………………………………………………………………………………..45

فصل دوم (نمونه برداري ( sampling ))

نمونه برداري  ……………………………………………………………………………………………………….48

ابزار مورد نياز جهت تهيه دوغاب سيمان …………………………………………………………………………………………..50

تعيين مقدار آب دوغاب سيمان………………………………………………………………………………………………………..52

فصل سوم (تند کننده ها)

تند كننده هاي سيمان  ………………………………………………………………………55

خواص تند كننده هاي سيمان ………………………………………………………………………………………………………..55

انواع تندكننده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….59

كلسيم كلرايد………………………………………………………………………………………………………………………………59

سديم كلرايد……………………………………………………………………………………………………………………………….60

آب دريا……………………………………………………………………………………………………………………………………..61

براكس………………………………………………………………………………………………………………………………………63

دوغابهاي تغليظ شده سيمان ………………………………………………………………………………………………………….64

فصل چهارم (کند کننده ها)

كند كننده هاي سيمان   …………………………………………………………………………….69

 

خواص كند كننده هاي سيمان ………………………………………………………………………………………………………69

انواع ريتاردرهاي شيميايي……………………………………………………………………………………………………………..70

كلسيم ليگنو سالفونيت …………………………………………………………………………………………………………………70

براكس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

سديم كلرايد ……………………………………………………………………………………………………………………………..73

دوغاب هاي سيمان دير بند …………………………………………………………………………………………………………..75

فصل پنجم(دوغاب های سبک وزن سیمان)

دوغاب های سبک وزن سیمان……………………………………………………………………………………………………..79

خواص دوغاب هاي سبك وزن سيمان ………………………………………………………………………………………….79

روشهاي سبك كردن دوغابهاي سيمان ………………………………………………………………………………………….79

سيمانهاي پنتونايتي ( شيرين )……………………………………………………………………………………………………….81

محاسن و معايب پنتو نايت …………………………………………………………………………………………………………..81

سيمانهاي اصلاح شده ……………………………………………………………………………………………………………….82

سيمانهاي پنتو نايتي شور ……………………………………………………………………………………………………………82

پوزلنها و سيمانهاي پوزلني ………………………………………………………………………………………………………….83

پوزلن ها و اهداف استفاده از آنها ………………………………………………………………………………………………..84

خاك دو اتمي …………………………………………………………………………………………………………………………84

استفاده از نيتروژن در سيمانكاري چاههاي نفت …………………………………………………………………………….85

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………….90

 

 

توجه داشته باشید بعد از خرید لینک دانلود فعال میشود و یک نسخه هم به ایمیل شما فرستاده میشود


 

قیمت کار تحقیقی:۲۱۰۰۰تومان

فرمت:ورد
تعداد صحفه:90


 

 

 

 

همچنین ببینید

بررسی روشهای مصنوعی تولید نفت

فرازآوری مصنوعی روشی است که توسط آن سیال موجود در ستون چاه را هنگامی که …

دیدگاهتان را بنویسید