کار تحقیقی بررسی حقوقی تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمان‌ها ازمصادیق قوانین تحدید مالکیت می‌باشد مفاد این قانون درصدد ایجاد رفاه حال آپارتمان نشینان است و درعین حال تشویقی برای افراد است که چنین محل ومکانی را برای سکونت اختیارگزینند . یکی ازمسائل مهم دراین قانون، این است که قسمتی ازآپارتمان‌ها بایستی مشترک و متعلق به همه مالکین واحدها باشد وقسمتی هم اختصاصی که برای هرواحد مقرر شده است. وبنابراین سازندگان به هنگام ساخت آپارتمان‌ها باید مفاد این قانون را رعایت کنند و ازجهت حقوقی هم طوری عمل کنند که قسمت‌های مشترک باقی بماند وقسمت‌های اختصاصی هم به صورت اختصاصی باقی بماند. عدم رعایت این قوانین ممکن است به چند حالت ذیل جلوه کند.

 

1-مالک قسمت‌های مشترک، ملک را که بایستی به صورت مشاعی باقی بماند ازحالت مشاعی خارج می‌نماید و به صورت اختصاصی درمی آورد و به ثالث منتقل می‌کند، ماهیت این معامله بطلان است چون خلاف قانون تملک آپارتمان‌ها که آمره است می‌باشد

هدف پژوهش: هدف پژوهش بررسی روابط حقوقی مالکین آپارتمان هاو مشکلات مربوط به آپارتمان نشینی و همچنین بررسی خلأ قانونی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه معضلات آپارتمان نشینی بوده است با توجه به اینکه در زمینه آپارتمان نشینی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته این خلأ کاملا محسوس می باشدفلذا با توجه به گسترش فزاینده آپارتمان سازی در کشور و همچنین تجربیات چند ساله اینجانب در مدیریت ادراه مجتمع های بزرگ موجب گردیده که هدف فوق را در پژوهش انتخاب نمایم

روش نمونه گیری افراد نمونه از نظر تعداد، جنس وغیره: با توجه یه اینکه روش انتخاب شده در پژوهش فوق کتابخانه ای بوده است لکن نیازی به سایر روشهای معمول تحقیق نبوده است

روش پژوهش: روش انتخاب شده در پژوهش فوق کتابخانه ای می باشد که با مراجعه به کتابخانه های دانشگاهها، وزارتخانه و سازمان های مرتبط و همچنین مراجعه به اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و اساتید فن و بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ۱۳۷۶ قانون تملک آپارتمان ها نسبت به تدوین پژوهش فوق اقدام گردیده است

ابزار اندازه گیری: با توجه به اینکه روش انتخاب شده در پژوهش کتابخانه ای بوده است بر مبنای مطالعه اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها صورت گرفته است لکن به ابزار اندازه گیری در پژوهش فوق پرداخته نشده است

 

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

گفتار اول : تعریف قسمتهای مشترک

گفتار دوم : تعریف قسمتهای اختصاصی

فصل دوم : تأثیرقانون تملک آپارتمان‌ها بر ماهیت معاملات املاک شهری

گفتار اول: آشنایی با قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی آن

گفتار دوم: بررسی ماهیت معاملاتی که بدون در نظر گرفتن قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی صورت می‌پذیرد

فصل سوم : شخصیت حقوقی و مجتمع های مسکونی

گفتار اول : بررسی مقررات عام راجع به شخصیت حقوقی

گفتار دوم : بررسی قانون تملک اپارتمانها و ایین نامه اجرایی ان در خصوص شخصیت حقوقی

گفتار سوم : حقوق و تکالیف آپارتمان نشینان

مبحث اول : تغییرات و تعمیرات در قسمتهای مشترک با اذن همگی مالکان میسر است

مبحث دوم : پرداخت مخارج قسمتهای مشترک

مبحث سوم : انتخاب مدیر یا هیأت مدیران

نتیجه‌گیری

منابع

 


    
تعداد صفحه : ۵۳        

فرمت و.ر.د                                  

 قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

همچنین ببینید

دانلود پایان نامه کیفر خواست سند قضایی

در حقوق ایران ، کیفر خواست ادعانامه دادستان از دادگاه است که مهمترین ماهیت آن …

دیدگاهتان را بنویسید