روانشناسی

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین

  هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی در بین دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و دانشجویان با عقاید مذهبی پایین است. برای نیل به این هدف 100 نفر را به عنوان نمونه انتخاب نمودم، که 50 نفر از دانشجویان با عقاید مذهبی بالا و 50 نفر با عقاید پایین بودند. برای تعیین نتایج از روش آماری …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله مقایسه بهزیستی روانشناختی و خود کنترلی در نیمرخ های جهت گیری

شادکامی  نام اصطلاح علمی است که برای ارزیابی فرد از زندگی شان بکار می رود افراد می توانند زندگی شان را بصورت قضاوت کلی (مانند رضایتمندی از زندگی یا احساس خرسندی) یا به صورت ارزیابی از حیطه های خاص زندگی شان مانند ازدواج یا کار یا احساسات هیجانی اخیر خود را در رابطه با آنچه برای شان رخ داده است …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله اجرای یک برنامه پیشگیری از چاقی در مدرسه برای نوجوانان در معرض خطر

شیوع چاقی و عدم فعالیت جسمی در دورۀ کودکی و خطرات توأم با آنها برای سلامت فرد باعث شده است تا مدارس ، پیشگام دستور جلسۀ بهداشت همگانی باشند . داشتن یک سبک زندگی سالم ( پرهیز از پرخوری و داشتن تحرک جسمی یا PA ) ، توانایی زیادی برای کاهش خطر بیماری های قلبی – عروقی و سایر بیماری …

ادامه نوشته »