بایگانی برچسب: دانلود پروژه نقش شخصیت مجرم در حقوق ایران

تاثیر شخصیت بزهکار در مجازات

موضوع جرم همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است؛ واکنش مردم در قبال جرم به صورت مجازات شدید و بی‌رحمانه بوده است و مسئولیت هم امری گروهی و اجتماعی بوده است.با گذشت قرنها مکتب کلاسیک تئوری «اراده آزاد» را مطرح کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم سبب رفتار ضد اجتماعی او شده است. بنابراین نظریه …

ادامه نوشته »