بایگانی برچسب: شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رای

دانلود کار تحقیقی اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

جهت تعریف و توصیف اسباب موجهه حکم ضروری است که نخست در خصوص جهات موضوعی و حکمی و قسمت‌های مختلف رأی صحبت کنیم. آن گونه که یکی از اصول مسلم دادرسی که تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد. رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم در مهلت معقول می‌باشد بی شک بحث ما در این مقاله راجع به بررسی اعتبار امر قضاوت …

ادامه نوشته »