بایگانی برچسب: عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

تاثیر شخصیت بزهکار در مجازات

موضوع جرم همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است؛ واکنش مردم در قبال جرم به صورت مجازات شدید و بی‌رحمانه بوده است و مسئولیت هم امری گروهی و اجتماعی بوده است.با گذشت قرنها مکتب کلاسیک تئوری «اراده آزاد» را مطرح کرد که معنایش این بود که اراده آزاد مجرم سبب رفتار ضد اجتماعی او شده است. بنابراین نظریه …

ادامه نوشته »