بایگانی برچسب: مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

دانلود کار تحقیقی جدید الزامات کیفر خواست

کیفرخواست همان ادعا نامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می‌شود در واقع دادستان در کیفر خواست مدعی است، فردی یا افرادی به عنوان مباشر، شریک یا معاون؛ مرتکب فعل یا ترک فعلی شده‌ یا در آن معاونت داشته‌اند و از دادگاه  رخواست مجازات آن‌ها را دارد.  بعضی از حقوقدانان آنرا چنین تعریف می‌کنند: …

ادامه نوشته »